top of page

Vad är Yoga?

Ordet är sanskrit och betyder balans/förening.

Yoga är en disciplin/metod/filosofi för att åstadkomma balans mellan kropp, sinne och själ.

Ett system för fysisk och mental träning. Yoga är ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen kropp och sinne och genom de olika teknikerna lugna hjärnan för att finna inre ro och minska stress och släppa spänningar i kroppen. Vi vill skapa en medvetenhet för att bli närvarande i nuet med alla våra sinnen, fokusera och öva upp vårt tålamod, bli mer lyhörda för oss själva, bli mer kroppsmedvetna och lära känna vår egen kropp. 

Det är utmanande på många sätt precis som det ska vara. Vi behöver utmaningar för att växa och utvecklas.

Namaste

bottom of page